Možnosti svobodné volby v interaktivní naraci

Viktor Takáč

V této kapitole se věnuji iluzi či zdání svobodné volby v interaktivním mediu. Abych tuto cestu mohl uskutečnit, vezmu si na pomoc literární vědu, která si pro klasické lineární či nelineární čtení vytvořila kategorii ergodické či ne-ergodické literatury. Analýzou možností průchodu strukturou literárního textu naznačuji její rozšiřitelnost pro interaktivní medium. Ať digitální či nedigitální.

#full_article