Středoevropská výzkumná osa – reOPEN

Evropský projekt i liberální demokracie se ocitly v krizi. Ztrácejí důvěru a nedokáží čelit proměněným globálním silám, ať už se jedná o geopolitický vliv Číny, Ruska a USA, nebo radikální islám či migrační tlak. Evropské instituce a národní politické reprezentace tvrdošíjně obhajují mocenský a ideologické uspořádání a opakují recepty osmdesátých a devadesátých let, které, jak ukazuje vývoj poledních desetiletí, radikálním tempem pozbývají platnosti. Namísto sebereflexe a přehodnocování politik hledají příčiny krize v působení vnějších jevů, například akce Ruska nebo nedostatečně organické přijetí evropského projektu a jeho ideologie, který bez výjimky označuje za populismus.

Zejména země střední Evropy se potom stávají místem nejviditelnějšího střetu mezi krizí postiženým evropským projektem a formulováním různých politických, institucionálních a ideologických alternativ. I proto jsou pravidelně peskovány za nedostatky solidarity, demokracie či evropanství. Střední Evropa je přes všechny své problémy i nedostatky alternativ, které formuluje, obětí dvojích standardů evropských elit. Plošná démonizace těchto alternativních projektů je stejně pošetilá jako jejich adorace. Co spojuje tzv. populistická hnutí a stávající evropskou ideologii, je neschopnost najít východiska, která by odpovídala potřebám Evropy 21. století.

Tento projekt hledá východiska odpovídající dnešním potřebám. Hlásí se k ideálu svobodné a demokratické Evropy, která žije podle zásad sociální spravedlnosti a která respektuje své nové členy stejně jako ty staré. Hledání funkčního modelu Evropy vyžaduje diskusi. Musí se vést bez předsudků, oživit pozapomenuté myšlenkové tradice a především vykročit z elitního světa politických, akademických a technokratických debat. Naším posláním je takovou debatu podněcovat a organizovat.

kontakt →

Koordinátor

Petr Drulák

drulak@iir.cz

Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. učí mezinárodní vztahy na Západočeské univerzitě v Plzni a působí jako vědecký pracovník v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Napsal řadu odborných textů z oblasti mezinárodní politiky a české zahraniční politiky, je aktivním publicistou. V letech 2014-2019 působil jako náměstek ministra zahraničí a český velvyslanec ve Francii. Praktická zkušenost ho přesvědčila, že hlavní proud evropské politiky není ochoten ani schopen řešit základní otázky, před nimiž evropské společnosti stojí. Spoluzakládá reOPEN, aby pomohl hledání alternativ.

Koordinátor

Petr Agha

petr.agha@centrum.cz

Petr Agha studoval a působil na Queens University Belfast, University of Glasgow , University of Antwerpen a University of Helsinki. V současné době působí jako vědecký pracovník v Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se průsečíkem mezi právem, politikou a technokracií a jejími důsledky pro správu věcí veřejných. Je autorem nebo spoluautorem knih a textů publikovaných v předních mezinárodních vydavatelstvích. Spoluzakládá reOPEN, protože chce pomáhat najít funkční model Evropského projektu.